1. Ak sa neviete dostaviť na objednaný termín, je potrebné ho zrušiť do 24 hodín, a to telefonicky, e-mailom, SMS alebo prostredníctvom online rezervačného systému. Pokiaľ termín nie je zrušený do 24 hodín, vstup je automaticky strhnutý z Vašej aktuálnej permanentky. Ak sa jedná o jednorazový vstup, v takom prípade si pri ďalšej návšteve účtujeme cenu zrušeného vstupu, ktorý nebol zrušený do 24 hodín vopred. 
  2. Ak svoj termín zrušíte 3krát a nedostavíte sa naň alebo ho neustále prehadzujete, takýchto klientov už viac neobjednávame a ďalšia rezervácia Vám bude automaticky zrušená. 
3. Na termín môžete meškať maximálne 10 minút, potom je Váš termín skrátený alebo zrušený. O meškaní treba informovať vopred personál či už telefonicky alebo formou SMS. 
4. Platnosť všetkých permanentiek je 3 mesiace od dátumu zakúpenia permanentky. Peniaze za zakúpené a nevyčerpané permanentky nevraciame. Zákazník ma právo zakúpenú a nevyužitú permanentku darovať, musí však o tom vopred informovať náš personál. 
5. Platnosť darčekových poukážok je 6 mesiacov od dátumu zakúpenia poukážky. Ak si chcete rezervovať termín, treba pri rezervácii upozorniť personál, že máte darčekovú poukážku. 
Ďakujeme a tešíme na Vašu návštevu. 
Tím Power Shape Studio